GDPR

Accept pentru primirea unor newsletters privitor la artistii aflati in portofoliul Global Records si GTU, prin aplicatia WhatsApp.

TEMEIUL JURIDIC

In conformitate cu dispozitiile legale privitoare la protectia datelor cu caracter personal prevazute in Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si in special cu dispozitiile art. 6 alin. (1) lit. (a), (f) din RGPD, prin abonarea la newsletterul privitor la artistii aflati in portofoliul Global Records, transmis prin aplicatia WhatsApp, sunteti de acord cu prelucrarea Datelor dvs. cu Caracter Personal de catre Societatea Global Records SRL, societate legal infiintata si functionand potrivit legilor din Romania, avand sediul in Schitu, Costinesti, Str. Catedrala Tineretului, nr. 3, cam. 1, Jud. Constanta, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. de ordine J13/2630/2013, avand cod de identificare fiscala RO 26382443 (denumit in continuare “Operatorul de date”).

SCOPUL PRELUCRARII DATELOR

  • Datele cu caracter personal, respectiv numarul de telefon, ID-ul de utilizator WhatsApp, imaginea de profil, informatii privind dispozitivul folosit, precum si mesajele trimise catre Operatorul de date de abonare si dezabonare („Datele cu Caracter Personal”), vor fi prelucrate in scopul primirii unor comunicari comerciale in legatura cu produsele, programele si serviciile oferite de catre Operatorul de date si vor fi stocate pentru intreaga perioada in care veti avea calitatea de abonat al newsletterului privitor la artistii aflati in portofoliul Global Records si GTU, transmis prin aplicatia WhatsApp, respectiv pana la retragerea consimtamantului de catre dumneavoastra.

RETRAGEREA CONSIMTAMANTULUI

Aveti posibilitatea de a va retrage consimtamantul de a primi newsletterul privitor la artistii aflati in portofoliul Global Records si GTU, transmis prin aplicatia WhatsApp, trimitand mesajul „STOP“ catre contul de WhatsApp privitor la artistii aflati in portofoliul Global Records si GTU de la care ati primit newsletterul. Dupa dezabonare, nu veti mai primi newsletter-ul. Toate datele salvate anterior în temeiul acordului dvs. vor fi sterse. Retragerea consimtamantului va fi gratuităa si fara niciun fel de consecinte in legatura cu relatiile existente sau viitoare cu Operatorul de date. Retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii in baza consimtamantului exprimat inainte de retragerea acestuia (acestora).

ALTE DREPTURI CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In contextul activitatilor de prelucrare, Operatorul de date nu va recurge la procese decizionale automate sau la activitati de profilare.

In ceea ce priveste prelucrarea de date cu caracter personal, beneficiati de urmatoarele drepturi:

  • a) dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre Operatorul de date, conform celor descrise in prezenta Nota;
  • b) dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea Operatorului de date cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare;
  • c) dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine rectificarea de catre Operatorul de date a datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;
  • d) dreptul la stergerea datelor;
  • e) incepand din 25 mai 2018, dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
  • f)  incepand din 25 mai 2018, dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit;
  • g) dreptul la opozitie, respectiv dreptul de a se opune, pentru motive temeinice, la prelucrarea pe viitor a datelor;
  • h) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate ; si
  • i) dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care se considera necesar.

Utilizam mijloace tehnice pentru stocarea datelor in conditii de securitate. Nu prelucram date in scopuri secundare incompatibile